IMF, parçalanmanın küresel ekonomiye GSYİH’nın %7’sine kadar mal olabileceğini söyledi

Uluslararası Para Fonu, küresel parçalanma devam ederse, gelişmekte olan dünyanın “daha da geride kalmasını” bekliyor.

Stefani Reynolds | AFP | Getty Resimleri

Uluslararası Para Fonu yeni bir raporda, parçalanmanın küresel ekonomiye GSYİH’nın %7’sine kadar mal olabileceğini söyledi.

Pazar günü yayınlanan rapora göre, ticaret parçalanmasının uzun vadeli maliyeti, küresel üretimin %0,2’sinden neredeyse %7’ye kadar değişiyor; bugün karşı karşıya Araştırma, parçalanmanın bu büyüklükteki büyümeyi etkilemesinin ne kadar sürebileceğini belirtmiyor.

“Parçalanma” tanımına bağlı olarak, IMF’nin bazı tahminleri daha da kasvetli. Bölgeler arasındaki teknolojik kopukluğu içeren tahminler, ülkelerin GSYİH’nın %12’sine kadar kaybedebileceğini gösteriyor.

IMF, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Covid-19 salgını da dahil olmak üzere, artan küresel parçalanmaya katkıda bulunan bir dizi faktörü listeliyor.

Her iki durum da, bölgeler arasındaki anlaşmazlığı artıran ek ticaret kısıtlamaları ile birlikte, finans, gıda ve enerji arzlarında uluslararası aksamalara neden oldu.

Raporda, “Risk, ekonomik veya ulusal güvenlik adına benimsenen politika müdahalelerinin istenmeyen sonuçlara yol açabilmesi veya kasıtlı olarak başkalarının pahasına ekonomik kazançlar için kullanılabilmesidir.”

Ayrıca, farklı parçalanma türleri olarak sınır ötesi göçler üzerindeki kısıtlamaları, azalan sermaye akışlarını ve uluslararası işbirliğindeki düşüşü listeliyor.

‘Gelişmekte olan dünya daha da geride kalır’

IMF, tüm ülkelerin parçalanmanın etkilerini eşit şekilde hissetmesini beklemiyor.

Rapora göre, gelişmiş ekonomilerdeki düşük gelirli tüketiciler artık daha ucuz ithal mallara erişemeyecek, bu da küçük, açık pazar ekonomilerini özellikle savunmasız bırakacak.

Raporda, “Asya’nın çoğu, açık ticarete olan aşırı bağımlılığı nedeniyle zarar görecek” diyor.

Gelişmekte olan ve gelişmekte olan ekonomiler, geçmişte büyüme ve yaşam standartlarını artırmaya yardımcı olan daha gelişmiş ekonomilerden gelen “teknoloji taşmalarından” yararlanmayı da bırakacaktır.

Raporda, “Gelişmekte olan dünya gelişmiş ekonomi gelir seviyelerini yakalamak yerine daha da geride kalacak” diyor.

IMF, parçalanmayla mücadele için üç yaklaşım öneriyor: uluslararası ticaret sisteminin güçlendirilmesi, savunmasız ülkelerin borçla başa çıkmalarına yardımcı olunması ve iklim eyleminin hızlandırılması.

Bu konuların, bu yılın teması olarak “parçalanmış bir dünyada işbirliği” olarak adlandırılan Pazartesi gününden itibaren İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’ndaki tartışmalarda büyük olasılıkla yoğun bir şekilde yer alması bekleniyor.

alıntı medium alıntı blogspot bisağlık blogspot asd

Yorum yapın

SPONSORLAR
index 3456
index 1326
index 6510
index 5653
index 3881
index 1399
index 6079
index 9571
index 4966
index 5548
index 6346
index 1478
index 3692
index 9917
index 2283
index 4961
index 3026
index 5817
index 6967
index 9616
index 3902
index 1756
index 8958
index 5809
index 3469
index 9483
index 8163
index 6010
index 7215
index 7214
index 5226
index 9484
index 3934
index 1248
index 1478
index 6234
index 8351
index 8712
index 9013
index 7977
index 9131
index 8913
index 3574
index 2596